over gula gula

In 2008 richtte Paul Burgers CO2Operate op, de sociale onderneming die de Gula Gula Forest Programs uitvoert.

Ieder bedrijf, ook dat van u, produceert ‘onvermijdelijke CO2-uitstoot’, bijvoorbeeld door gasgebruik en transport. CO2Operate kan vaststellen hoe groot die milieu-impact precies is. Waar CO2-compensatie vroeger een eerste stap was voor bedrijven bij het nemen van klimaatactie, is dat tegenwoordig de laatste. Het gaat nu vooral om compensatie van de ‘onvermijdelijke’ CO2-uitstoot. Door CO2-compensatie kunt u daarna die CO2-voetafdruk verkleinen en zelfs CO2-neutraliteit bereiken.

Met een investering in het Gula Gula Forest Programma draagt uw bedrijf direct bij aan zes van de zeventien duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld. De belangrijkste drie zijn:
• armoede de wereld uit
• tegengaan van klimaatverandering
• herstel van de mondiale biodiversiteit.

Rimbo Pangan Lestari (RPL)

CO2Operate werkt sinds het begin samen met lokale experts. Zij hebben zich in 2016 verenigd in de onafhankelijke ngo Rimbo Pangan Lestari (RPL). Samen ontwikkelen, verbeteren en implementeren we Gula Gula Forest Programs steeds verder.
RPL bestaat uit gedreven jonge mensen, die inmiddels een hechte vriendschap onderhouden. Ieder heeft zijn eigen expertise en ervaring, een aantal van hen is universitair geschoold.

‘Gula Gula is wie ik ben’

– Paul Burgers, de drijvende kracht van Gula Gula

Het zat er al vroeg in bij Paul Burgers. Hij kreeg Jungle Book voor zijn vijfde verjaardag. Het werd een kostbaar bezit. Tot op de dag van vandaag staat dat boek in zijn boekenkast. ‘Later verslond ik alle Tarzanfilms; ik kon er geen genoeg van krijgen. En ik was altijd indiaan met carnaval, tussen al mijn vriendjes die zonder uitzondering cowboy wilden zijn.’

De tropen fascineerden hem dus van jongs af aan en kennelijk koos hij toen al voortdurend de kant van de inheemse bevolking. Hij sloot de mensen die in en met de natuur leefden in zijn hart.

Tijdens zijn studie sociale geografie en later door zijn werk groeide zijn kennis van bosontwikkeling en duurzaam landgebruik. Zo groeide zijn besef dat de mensheid niet oneindig voedsel en hulpbronnen kan blijven onttrekken aan de planeet zonder na te denken over de draagkracht ervan. ‘Inmiddels verbruiken we jaarlijks meer dan 1,7 aarde. Het is dus de hoogste tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen, groot of klein.’

Inmiddels brengt Pauls sociale onderneming Co2Operate BV al meer dan tien jaar samen met de lokale bevolking de natuur in Indonesië terug. Het idee daarvoor ontstond toen hij in Indonesië werkte bij World Agroforestry Centre. Zijn streven: de ontbossing van West-Sumatra een halt toeroepen en de boeren kansen geven op een beter leven.

Zijn vaste overtuiging dat de mensen er duurzaam mee in hun levensonderhoud kunnen voorzien, groeit meer en meer nu de resultaten zichtbaar worden. ‘Ik ben nog steeds dat jongetje dat zich verwant voelde met inheemse groepen die in en van het bos leven. Het was voor mij nooit een kwestie van waarom, maar wanneer ik me ervoor zou gaan inzetten. Gula Gula is wie ik ben.’

Assisted Natural Regeneration (ANR)

In de strijd tegen klimaatverandering wordt steeds vaker ANR toegepast om herbebossing te realiseren. De methode om gedegradeerd land vruchtbaar te maken zonder de grond te ploegen kost weinig en levert heel veel op. Er zijn verschillende manieren, afhankelijk van de omstandigheden. Zo is in de natte tropen van West-Sumatra het plattrapplankje de basis van succes. Timor, waar het veel droger is, vraagt om een heel andere werkwijze.