3x duurzame impact

Volgens CO2Operate is armoede op het platteland zowel gevolg als oorzaak van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is het ecosysteem van gedegradeerd land op een natuurlijke manier te herstellen. Deze werkwijze heeft het meeste effect op korte termijn.

Omdat de behoeftes en de leefwijze van de lokale gemeenschappen centraal staan, groeit de werkgelegenheid en stijgen de inkomsten. Zo vermindert de armoede.
Even belangrijk of misschien zelfs belangrijker is dat herstel van het ecosysteem de leefomgeving van planten en dieren vergroot.

De aanpak van CO2Operate zorgt dus voor herstel van biodiversiteit en tegelijkertijd voor afvang van CO2. Omdat de strijd tegen klimaatverandering alleen zo succesvol wordt gevoerd, monitort CO2Operate de drie belangrijkste vormen van impact.

0

CO2-impact

Onze boslandbouw-systemen vangen tussen de 280-350 ton CO2/ha af over een periode van 25 tot 30 jaar.  Dit verschil zit hem in de keuzes van de boeren, welke soorten ze planten en hoeveel er dan op 1 hectare kunnen. Iedere drie jaar meten we de daadwerkelijke CO2-vastlegging in het veld, om te zien of de hoeveelheid overeenkomt met de oorspronkelijke berekeningen. Elke vijf jaar controleert een externe partij deze uitkomsten. Vallen de cijfers lager uit dan geraamd, dan planten we bij. Omdat de berekeningen zijn gebaseerd op heel conservatieve aannames, valt de afvang tot nu toe steeds positiever uit dan beraamd. 

Eco-impact

Onze lokale partner voert samen met lokale studenten eenmaal per jaar een bomentelling uit. Zo wordt duidelijk welke bomen overleven en welke het niet doen. Die vervangen we.
De grote compostunits die we inzetten om de groei van jonge boompjes te stimuleren, werpen hun vruchten af. De boeren zien dat compost veel sterkere planten oplevert dan kunstmest. Ook de biodiversiteit is erbij gebaat. Sinds januari 2023 meten we zowel de bovengrondse als ondergrondse biodiversiteit. We zijn heel benieuwd naar de resultaten!

0
0

Sociale impact

Na ongeveer vijf jaar produceren bijna alle bomen vruchten, specerijen e.d. Met studenten van de lokale universiteit monitoren we de opbrengsten per boer. Zo kunnen we zien hoe hun inkomsten zich ontwikkelen. Omdat er verwerkingseenheden in de dorpen worden opgezet, zullen de inkomsten van de producten verder stijgen (hogere prijs per product), en groeit de werkgelegenheid. Een mooi bijeffect is dat boeren die wel de producten hebben maar niet participeren in de Gula Gula Forest Projects, toch kunnen meeprofiteren van onze activiteiten. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun koffie te verkopen aan onze verwerkingseenheden.

Gula Gula Food Forest program is one of the most inspiring projects we are hosting on explorer.land

– Alexander Watson, CEO OpenForests