biodiversiteit

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies worden veroorzaakt en groeien door economische activiteiten. Zonder een geïntegreerde aanpak lukt het niet een en ander te herstellen.

Biodiversiteit is van cruciaal belang bij verscheidene diensten die ecosystemen leveren aan de mens. Denk onder meer aan voedselproductie, opslag van CO2, stabiliteit van de bodem, waterzuivering en zelfs medicijnen. We zijn met zijn allen afhankelijk van deze ecosysteemdiensten. Als ecosystemen verzwakken door het verlies aan biodiversiteit, dan verzwakken dus ook de ecodiensten van het ecosysteem.
Zo leidt ontbossing bijvoorbeeld tot klimaatverandering met onder andere extreme weersomstandigheden als gevolg.

Het verlies aan flora- en faunasoorten, en daaraan gekoppeld het gebrek aan natuurlijke vijanden, maakt dat sommige soorten enorm groeien. Denk aan muggen die malaria, knokkelkoorts veroorzaken. Door opwarming van het klimaat verspreiden deze muggen zich over de hele wereld, net als de ziekten.

In Gula Gula Forest Projects staan daarom logischerwijs niet monocultuur, maar soortenrijkdom en natuurinclusieve oplossingen centraal. Via ANR volgen we natuurlijke processen van bosregeneratie. We beschermen inheemse bomen, en de boeren planten veelal inheemse vruchtbomen en houtsoorten. Door deze soorten-biodiversiteit ontstaat een steeds gunstiger habitat voor inheemse flora en fauna. Steeds meer planten en dieren keren terug in onze boslandbouwsystemen. Zelfs de Sumatraanse tijger bezoekt af en toe onze projecten.

Volgens CO2Operate is armoede op het platteland zowel gevolg als oorzaak van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is het ecosysteem van gedegradeerd land op een natuurlijke manier te herstellen. Deze werkwijze heeft het meeste effect op korte termijn.

Omdat de behoeftes en de leefwijze van de lokale gemeenschappen centraal staan, groeit de werkgelegenheid en stijgen de inkomsten. Zo vermindert de armoede.
Even belangrijk of misschien zelfs belangrijker is dat herstel van het ecosysteem de leefomgeving van planten en dieren vergroot.

De aanpak van CO2Operate zorgt dus voor herstel van biodiversiteit en tegelijkertijd voor afvang van CO2. Omdat de strijd tegen klimaatverandering alleen zo succesvol wordt gevoerd, monitort CO2Operate de drie belangrijkste vormen van impact.

Meten is weten

Behalve deze bovengrondse biodiversiteit speelt het bodemleven een cruciale rol in het functioneren van ecosystemen. Het bodemleven beïnvloedt de kringloop van koolstof en voedingsstoffen, helpt plagen en ziekten te onderdrukken en speelt een belangrijke rol bij het sturen van plantengroei en de aanlevering van voedingsstoffen voor planten. We meten daarom samen met de Brawijaya-universiteit uit Malang de veranderingen in ondergrondse biodiversiteit. Zo ontstaat het beeld in hoeverre de bodemstructuur en vruchtbaarheid verbeteren. Vanaf 2023 meten we ook de bovengrondse biodiversiteit.