Klimaatbalans van onze planeet


31 procent van de oppervlakte op aarde bestaat uit bos. Tropische bossen regelen voor een belangrijk deel het mondiale klimaat omdat ze ongeveer de helft van de watervoorraad van onze planeet vasthouden en recyclen in de vorm van mist en wolken. Ze nemen grote hoeveelheden CO2 op, en daar krijgen wij zuurstof voor terug. Bosbranden en ontbossing leiden tot het vrijkomen van enorme hoeveelheden koolstof in de vorm van CO2 – een van de belangrijkste broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Ze zijn dus van groot belang in het tegengaan van klimaatverandering. Bovendien huisvesten de tropische bossen meer dan 50% van de biodiversiteit op onze planeet. En zeker zo belangrijk, meer dan 2 miljard mensen zijn direct of indirect afhankelijk van bos voor hun voedsel, water, hout, inkomsten en medicijnen. Kortom, het bos is zoveel meer dan we aanvankelijk denken.

De tijd dringt


Wetenschappers waarschuwen ons dat met het huidig tempo van ontbossing en klimaatverandering ecosystemen in de Tropen verder zullen degraderen. In 2050 worden ongeveer 25% van alle plant-en diersoorten op land met uitsterven bedreigd. Dit versterkt de huidige klimaatverandering en heeft vergaande negatieve economische impact op ons allemaal.

7 keer Nederland


We zijn iets moois op aarde verloren. We zijn een bos verloren. Een bos zeven keer zo groot als Nederland. In de afgelopen 25 jaar is dit gebied in rap tempo verdwenen. Wat voorheen groen, bloeiend en gevarieerd was, is nu dood. Meer dan 30 miljoen hectare is door ontbossing in Indonesië verdwenen. Niet alleen wordt bijna 70% van de uitstoot van broeikasgassen in Indonesië veroorzaakt door ontbossing, zo’n 60 miljoen mensen zijn direct afhankelijk van het bos om te overleven.

Gula GulaVoedselbos


Het voedselbos van Gula Gula is een lichtend voorbeeld van positief bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, herstel van biodiversiteit en een beter leven voor de lokale bevolking. Klik hieronder om meer over ons voedselbos in Indonesië te lezen.

Lees verder